من منتظرم یا تو.......

دیگر از تمام الفاظ ریز و درشت خسته شده ام.از زنجیر تشبیهات بی سر وته بیزارم. ساده مینویسم شاید نگاه ساده ای برمن اندازی. در دو راهی افکارم قدم های تو را انتظار میکشم. نمیدانم در راه بی بازگشت زندگی چه کرده ام که در دل توقع قدومت را به تصویر میکشم.
توانی برای راه رفتن ندارم و رویی برای بازگشتنم نیز نمانده است . انچه در پیش رو میبینم جاده ی بی انتهایی ست که در کور سوی شب؛ نور را تمنا میکند و آنچه پشت سر گذاشته ام؛ خرابه ایست که اگر راستش را بخواهی با ملاک های تو هماهنگی کمی دارد. من نان به نرخ دنیا خورده ام واز تو که سراپا معنویتی دم میزنم. در تاریکی راه؛ تو را میجویم وهرچه بیشتر میجویم کمتر میابم.
نمیدانم تو از دیده پنهانی یا من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نمیدانم توبه انتظار نشسته ای تا من از گمراهی دست بردارم یا من در بی خبری خود به انتظار نشسته ام.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شاید فقط دم از انتظار میزنم. بدون اغراق بگویم فقط لقلقه ی زبانم اللهم عجل ولیک الفرج شده است ؛ در حالی که حوائج دنیایی سراپای وجود بی خبرم را پر کرده است.
شنیده ام اگر مومنان فقط به اندازه ی حاجت های دنیاییشان از ته دل آرزوی ظهورت را تمنا کنند و با وجودشان نیاز به وجودت را احساس کنند ؛ تو در دم ظهور خواهی کرد!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تو برایمان دعا کن که محتاج دعاییم...............توبرای ظهور دعا کن چرا که اول ما در باطن خویش باید ظهور کنیم تا نور با عظمتت در وجود ما تجلی یابد
مولای من ظهور باطنمان را با ظهور دیده تطبیق ده.....چشمان شب کورمان را با دم مسیحاییت بینا گردان؛ چرا که ما برای دیدنت چشم دل میخواهیم.
جمعه ها را خسته کرده ایم بس که منتظر مانده ایم.
ظهور نیافته ماییم.........تو منتظر ظهوری و ما غافل از ظهور
/ 0 نظر / 12 بازدید