فرودگاه پکن

 

 ساعت دو بعدازظهر به وقت چین ،هواپیما پس از نه ساعت پرواز، در فرودگاه پکن

نشست. (چین 4:30 +ساعت با ایران اختلاف ساعت دارد.)

فرودگاه بسیار شلوغی بود ( قبل از المپیک پکن بود و هنوز فرودگاه بزرگ پکن افتتاح

نشده بود.) چقدر از این فرودگاه بدم آمد انگار از زمین آدم می جوشید همه هم شبیه به همتعجب

 چون سورنا (پسرم) بی تابی می کرد خودم هم خسته ،همسرم برای تحویل بار رفته

بود. می ترسیدم گم بشم پر از دلهره و استرس...تا چشمم به همسرم افتاد انگار دنیا

رو بهم دادن با اینکه زیاد هم ازم دور نبودنیشخند

/ 2 نظر / 13 بازدید

رسیدن به خیر انشالله سالهای شادی رو تا به حال تجربه کرده باشی و بعد از این هم چنین باشد